Val 2021


I år är det val till Fullmäktige 2022 - 2024

 ”Nominering”

Första steget är att nominera kandidater till Fullmäktigevalet

Till hösten är det dags att välja ett nytt Fullmäktige för perioden 2022-2024.
Fullmäktige är Församlingens högst beslutande organ och skall bestå av 30 ledamöter.

Fullmäktige har bl.a. till uppgift att:
 ▪ fastställa församlingsarbetets mål och inriktning inkl vilka styrelser som skall finnas.
 ▪ fastställa årlig budget
 ▪ fatta beslut om väsentliga ändringar av gudstjänstordningen och begravningsväsendet
 ▪ välja församlingsordförande, vice församlingsordförande, föreståndare, presidium i fullmäktige, styrelser, revisorer
 ▪ utse prövningskommitté och valkommitté
 ▪ tillsätta, uppsäga och entlediga ordinarie rabbin och kantor
 ▪ fastställa tillämpningsföreskrifter till stadgan.
 ▪ besluta om ändringar i stadgan (kräver två fullmäktigemöten med val emellan)

Vi behöver nu dina nomineringar till fullmäktigekandidater!
Vilka vill du skall företräda dig?
Eller vill du kanske själv ställa upp till val?

Valbar till Fullmäktige är:
 ▪ medlem i Judiska Församlingen i Göteborg (ej vänmedlem) före den 31 augusti.
 ▪ den som senast under valdagen fyllt 18 år.
 ▪ den som senast den 15 september betalt förfallna församlingsavgifter.

OBS Den som är anställd hos församlingen i mer än 250 timmar per år eller i motsvarande omfattning har konsultuppdrag för eller därmed jämförbar affärsrelation till församlingen får inte vara fullmäktigeledamot och är alltså inte valbar.

De nominerade kandidater som tackar ja kommer du att kunna rösta på i valet.

För att vi skall kunna kontakta kandidaterna behöver vi namn och mailadress till dem samt ev telefonnummer.
Vi skulle också uppskatta att få dina kontaktuppgifter utifall någon uppgift inte stämmer och vi därför behöver kontakta dig.

Du får nominera hur många kandidater du vill och även dig själv.
Klicka på länken nedan för att komma till nomineringsformuläret där du skriver in namn och kontaktuppgifter till dem du vill nominera.

Sista dag att nominera kandidater är 1 augusti
Preliminärt datum för valet är 14 november 2021.
Vi hoppas med tanke på pandemin att ha möjlighet att hålla ett fysiskt val men ser även över olika digitala alternativ.
Mer information om själva valförfarandet kommer på denna sida närmare valet.

Nomineringsformulär

  Länk till formuläret

 
 

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >