Skolor


Skolor

Gallery

 

Skolor

Judiska Förskolan Noaks Ark

Föräldrakooperativ förskola för barn mellan 1,5 och 5 år

Kontaktpersoner:

Verksamhetschef Marie Ladow, 031-10 94 30
marie.ladow@noak.nu

Ordförande Cecilia Winterheim, 0709–59 06 98
ordforande@noak.nu

Alexandraskolan Göteborgs judiska samskola

Från förskoleklass t.o.m. årskurs 6

Kontaktpersoner:

Rektor Amos Algani, 031-10 94 34, 0707-90 36 20
amos.algani@montessoriskolan.se

Ordförande Thomas Wolff, 0708-58 04 51
ordforande@montessoriskolan.se

Läs mer på hemsidan
www.montessoriskolan.se

Religionsskolan

För information om religionsskolan samt anmälan av barn till "Rellen" kontakta vår utbildningskoordinator:

Telefon 031-10 94 06
utbildning@jfgbg.se

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen i Gbg

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >