Uppförandekod


Uppförandekod

 ”UPPFÖRANDEKOD”

Etisk kod för Judiska Församlingen i Göteborg ver2:2 antagen av Fullmäktige 2019-02-02

Judiska församlingen i Göteborg skall kännetecknas av en öppen-, trygg- och inkluderande miljö där vi bemöter varandra med tolerans och respekt på samma sätt som vi själva önskar bli bemötta. Våra individuella olikheter skapar mångfald och är ett värdefullt mervärde för hela församlingen. Mångfalden kräver emellertid både tolerans och respekt.

Svensk lagstiftning om förbud mot trakasserier, diskriminering, mobbning och andra oönskade beteenden gäller givetvis på judiska församlingen. Därutöver gäller de riktlinjer som anges i denna kod. Överträdelser är oacceptabla och församlingen tillämpar nolltolerans mot sådana.

Nedan anges några exempel på beteenden mot vilka nolltolerans gäller. Det är bara fråga om just exempel och inte någon uttömmande uppräkning. Även beteenden som inte uttryckligen anges kan vara otillåtna. Vägledning kan hämtas från de exempel och de principer som anges.

• Sexuella trakasserier: Ovälkomna förslag, krav på sexuella tjänster, oönskad fysisk kontakt, ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, visslingar och kommentarer om utseende, könsord, pornografiska bilder och nedsättande skämt om det motsatta könet.

• Diskriminering: Missgynnande eller kränkning på grund av kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religiös trosinriktning, funktionsnedsättning, utseende eller ålder.

• Mobbning: Uteslutning och dålig behandling. Uteslutning kan vara att man baktalar någon, slutar hälsa på en viss person, exkluderar en person från relevanta sammanhang eller undanhåller viktig information. Dålig behandling kan vara att man tilltalar någon verbalt eller i skrift på ett nedsättande vis.

    På Judiska Församlingen i Göteborg tillämpas följande principer:
  • - Förolämpa inte
  • - Hota inte
  • - Förneka inte den andres upplevelse
  • - Läs inte in negativa intentioner i människors beteende
  • - Uppmuntra istället för att använda tvingande befallningar
  • - Tala med, istället för att skicka elektronisk post
  • - Låt den andre undkomma med ansiktet i behåll


Vid val till fullmäktige eller tillsättning av föreståndare och styrelseposter

A. Om man inför ett fullmäktige val känner till något om en kandidat som är mindre smickrande för denne och som man anser att väljarna måste ha kunskap om, bör man berätta detta för den berörde dels för att få bekräftat om uppgiften är riktig eller ej, dels för att kandidaten i förväg ska veta att uppgiften kommer att spridas. Kandidaten kan i så fall välja att inte kandidera eller att kandidera och förklara uppgiften.

B. Om man inför fullmäktiges val av föreståndare eller styrelser känner till något om en kandidat som är mindre smickrande för denne och som man anser att fullmäktige måste ha kunskap om, bör man berätta detta för den grupp som utgör valberedning (församlingens ordförande och vice ordförande samt fullmäktiges ordförande och vice ordförande) inför deras beredning. Om personen ifråga ändå föreslås bör man berätta om uppgiften för den berörde dels för att få bekräftat om uppgiften är riktig eller ej, dels för att kandidaten i förväg ska veta att uppgiften kommer att spridas. Kandidaten kan i så fall välja att inte kandidera eller att kandidera och förklara uppgiften. Man bör inte från talarstolen sprida uppgiften utan att den berörde i förväg känner till att det kommer att ske.

C. Om man inför fullmäktiges val av församlingens ordförande och vice ordförande samt fullmäktiges ordförande och vice ordförande känner till något om en kandidat som är mindre smickrande för denne och som man anser att fullmäktige måste ha kunskap om, bör man berätta detta för den berörde dels för att få bekräftat om uppgiften är riktig eller ej, dels för att kandidaten i förväg ska veta att uppgiften kommer att spridas. Kandidaten kan i så fall välja att inte kandidera eller att kandidera och förklara uppgiften.

Vid olämpligt beteende
Vad du ska göra om du upplever att du blivit olämpligt behandlad eller ser någon (2) råka ut för ett olämpligt bemötande eller kränkningar.

1. Alltid: Säg till personen som du tycker burit sig olämpligt åt. Berätta hur du upplevt det som hänt, Utgå från att det inte var meningen att såra eller kränka. Var tydlig med hur du vill bli bemött i framtiden. Var noga med att själv hålla en respektfull ton. (Handlar det om mail så ring eller träffa den som du tycker burit sig felaktigt åt.) OBS: Svara inte med ett mail!

2. Om du iakttagit/hört att någon burit sig illa åt mot en tredje person så prata med den ”felande”. Utgå från att det inte var meningen att såra/kränka. Berätta om det du sett och att du tror att det vara sårande för den utsatta. Uppmana den ”felande” att följa upp med den utsatta och eventuellt be om ursäkt. Var gärna observant på att beteendet upphört.

3. Om detta inte fungerar dvs. det kränkande beteendet fortsätter så:
a. Om du är anställd, gå till verksamhetschefen och berätta om det inträffade. Om det är verksamhetschefen som betett sig kränkande ska du gå till församlingens ordförande, vice ordförande eller den administrativa föreståndaren.
b. Om du är förtroendevald ska du i första hand gå till din föreståndare. Om du inte ingår i någon styrelse med föreståndare ska du gå till Etiska rådet.
c. Om du är medlem skall du kontakta någon i det Etiska rådet.

4. Om du känner att du har blivit utsatt för kränkande behandling så har du också alltid möjlighet att kontakta församlingens kurator eller någon av dem i det Etiska rådet.
031 - 10 94 07 eller via mail kurator@jfgbg.se
Etiska rådet når du via mail etiskaradet@jfgbg.se

Vid information om olämpligt beteende
Vad du som ordförande eller medlem i det Etiska rådet ska göra när någon uttrycker att de eller någon annan har blivit utsatta för olämpligt beteende eller du ser att någon blivit utsatt för olämpligt beteende.

OBS: Om du tror att handlingar av brottslig karaktär förekommit ex: Grova sexuella trakasserier, våld, misshandel, grov mobbing osv så är det polisanmälan som gäller. Är du osäker så kontakta Etiska Rådet för diskussioner.

Glöm inte att Informera och/eller ta hjälp av Etiska rådet.
Även om det Etiska Rådet engagerar sig i situationen så måste du som ordföranden ändå vara med på eventuella möten.

1) Utgå från att det inte finns intentioner att kränka eller såra.

2) Lyssna på berättelsen.

3) Uppmana den drabbade att prata med den anklagade. Exempelvis ”Jag önskar att ni försöker lösa det själv först men om det inte går så är jag gärna med på ett samtal”. Om den drabbade inte vill/vågar eller du anser att det inte går så gå direkt vidare till punkt 5. Annars följ upp efter 1–2 veckor (4).

4) Följ upp den drabbade med konkreta frågor. Har du pratat med x? Blev det bättre? Vad blev bättre? Om det blivit bättre så gratulera. Annars gå vidare till punkt 5.

5) Gemensamt möte. Du kallar. Du håller i mötet och fokuserar på a) Det som sker är inte bra för en eller flera. Det beror antagligen på missförstånd eller oklarheter, men man måste hitta ett bättre sätt att umgås/samarbeta på. Vad ska upphöra och hur ska man göra istället ? b) hur ska samarbetet se ut för att det ska vara bra och låt oss göra vad som behövs för att förbättra samarbetet. Det ska börja nu! Skriv ner vad ni kommit överens om. Se till att deltagarna får ta del av anteckningarna. (se manual för denna typ av möten)

6) Uppföljning 1) efter det gemensamma mötet Följ upp efter 2-3 veckor. Hur gick det? Ställ adekvata och konkreta frågor. Har det gått bra? I så fall gratulera och fortsätt planera för ännu större förbättringar i relationen/samarbetet. Boka nytt möte.

7) Har det inte gått bra eller tom sämre, diskutera detta öppet. Be deltagarna om flera förbättringsförslag. Kränkande beteende måste upphöra. Det räcker inte att samarbetet blivit bättre om kränkningar fortsätter. Om ingen förbättring sker trots ansträngningar, när det gäller anställda, applicera arbetsrätten. När det gäller förtroendevalda så bör samarbetet upphöra. (De får byta styrelse, uppdrag osv).

8) Uppföljning 2 ca 4 veckor senare: Om det fortsätter att gå bra så ha ett mycket kort möte eller ställ in.

Göteborg februari 2019 Judiska Församlingen i Göteborg

 
 

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen i Gbg

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >