Kafé Cholem


Drömmarnas kafé

Gallery

 

Kafé Cholem

Detta är ditt forum för judisk kultur i Göteborg. Kafé Cholem verkar ideellt för att befrämja och sprida judisk kultur. Hos oss lyfter vi även fram de kulturer som historiskt befruktat den europeisk-judiska kulturen, såsom den romska, ryska, spanska och östeuropeiska.

Vi träffas mellan två och fyra gånger per termin och lyssnar på levande musik, spelar sketcher, läser dikter och sjunger. Vår idé är att erbjuda en lagom blandning av god, hemlagad mat och inspirerande kulturupplevelser till ett billigt pris. Alla som arbetar med kaféet gör det utan ersättning (fast en tallrik soppa och en macka ingår förstås!).

Vi brukar hålla till på olika föreningslokaler i Göteborg, och ibland håller vi till på Judiska Församlingen på Östra Larmgatan 12. Vi anlitar professionella musiker och skådespelare, likaväl som vi uppmuntrar alla våra besökare att själva våga stå på scen! Kafé Cholem är drömmarnas kafé (cholem är jiddisch och betyder dröm). Om du drömmer om att spela, sjunga, spexa, deklamera eller bara uttrycka din kreativitet - gör det hos oss!

Kafé Cholem drivs av Föreningen Jiddischkultur i Göteborg.

Besök gärna hemsidan www.jiddischgoteborg.wordpress.com

Vill du ha kontakt med oss som ansvarar för Kafé Cholem?
Skicka ett mail till jiddischkultur@gmail.com

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen i Gbg

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >