Församlingens föreningar och aktiviteter


FÖRENINGAR
 

Chevra Kaddisha

Judiska Församlingens begravningssällskap

Se mer under Livets slut ”Anmälan om dödsfall

 

Förenade Israelinsamlingen

Kontakta Judiska Församlingens kansli via mail JF Gbg eller telefon 031-109400 för kontaktpersoner och /eller mer information.

 

WIZO

Stödjer olika sociala samt utbildningsprojekt för barn och vuxna i Israel. Anordnar basarer, lotterier och soaréer.

Kontakta Judiska Församlingens kansli via mail JF Gbg eller telefon 031-109400 för kontaktpersoner och /eller mer information.

 

WIZO-dagar:

Kontakta Judiska Församlingens kansli via mail JF Gbg eller telefon 031-109400 för kontaktpersoner och /eller mer information.

 

Wizoshopen:

Handla vackra ting med judisk anknytning, finns att se i WIZO:s monter i församlingshuset.

Kontakta Judiska Församlingens kansli via mail JF Gbg eller telefon 031-109400 för kontaktpersoner och /eller mer information.

 

JSG

Föreningen Judisk Student i Göteborg anordnar löpande träffar, middagar, pubkvällar och andra sammankomster för studenter.

Kontakta JSG: jsg.gothenburg@gmail.com

 

JUGBG

Judisk ungdom i Göteborg har löpande egna aktiviteter och sammankomster för ungdomar i åldrarana 14-17 år.

Kontakta JUGBG: judiskungdomgbg@gmail.com

 

Det Senaste, Nyhetsbrev, Facebook och övriga sociala medier (församlingens informationskanaler)

Kontaktperson:
Vår kommunikationskoordinator, 031-10 94 02
detsenaste@jfgbg.se

 

Seniorgruppen

Aktiverar våra äldre med regelbundna sammankomster.

Kontaktperson: Vår kurator, kurator@jfgbg.se

 

Föreningen Jiddishkultur i Göteborg

Föreningen Jiddischkultur i Göteborg lär ut och håller Jiddish levande och bedriver också Kafé Cholem, ett judiskt kulturkafé med uppgift att sprida judisk kultur genom ideell verksamhet.

Kontakta Judiska Församlingens kansli via mail JF Gbg eller telefon 031-109400 för kontaktpersoner och /eller mer information.

 

Gamla Mosaiska Församlingens Vänner

Vänförening med uppgift att sprida kunskap om det judiska kulturarvet i Göteborg. Sammankomster med bland annat före­dragsaftnar, konserter och studiebesök.

Kontakta Judiska Församlingens kansli via mail JF Gbg eller telefon 031-109400 för kontaktpersoner och /eller mer information.

 

IF Hakoah

Föreningens uppgift är att aktivera gammal som ung med sport och fritidsaktiviteter. Sektioner med bland annat fotboll.

Kontakta Judiska Församlingens kansli via mail JF Gbg eller telefon 031-109400 för kontaktpersoner och /eller mer information.

 

Keren Kajemet

Trädplantering och vattenvåred i Israel
Telefon: 08-661 86 86

Hemsida: www.kkl.nu

 

Logen Gothia

Logen Gothia är en judisk kulturförening i Göteborg.

Den har också ett socialt program.

Kontakta Judiska Församlingens kansli via mail JF Gbg eller telefon 031-109400 för kontaktpersoner och /eller mer information.

 

Magen David Adom

Stödjer Israels motsvarighet till Röda Korset.

Kontakta Judiska Församlingens kansli via mail JF Gbg eller telefon 031-109400 för kontaktpersoner och /eller mer information.

 

Beith Tefilah

Kontakt:
info@beith-tefilah.se

 

 

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen i Gbg

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >