Församlingens föreningar och aktiviteter


FÖRENINGAR
 

Chevra Kaddisha

Telefon 070-794 20 34 (jourtelefon)

Se även under rubriken ”Anmälan om dödsfall

 

Förenade Israelinsamlingen

Kontaktperson:
Dan Fibert, dan.fibert@librogroup.com

 

WIZO

Stödjer olika sociala samt utbildningsprojekt för barn och vuxna i Israel. Anordnar basarer, lotterier och soaréer.

Kontaktperson: René Fibert Ladow, renee@ladow.se

 

WIZO-dagar: Anne Karen Goldman, 031-281838 / 0708-681838

 

Wizoshopen:

Handla vackra ting med judisk anknytning, finns att se i WIZO:s monter i församlingshuset.

Kontakta:
Yasmin Wenkel, 0733-09 12 11 eller Renée Fibert Ladow, 0708-16 06 28

 

JSG

Föreningen Judisk Student i Göteborg anordnar löpande träffar, middagar, pubkvällar och andra sammankomster för studenter.

Kontakta JSG: jsg.gothenburg@gmail.com

 

JUGBG

Judisk ungdom i Göteborg har löpande egna aktiviteter och sammankomster för ungdomar i åldrarana 14-17 år.

Kontakta JUGBG: judiskungdomgbg@gmail.com

 

Det Senaste, Nyhetsbrev, Facebook och övriga sociala medier (församlingens informationskanaler)

Kontaktperson:
Vår kommunikationskoordinator, 031-10 94 02
detsenaste@jfgbg.se

 

Seniorgruppen

Aktiverar våra äldre med regelbundna sammankomster.

Kontaktperson: Vår kurator, kurator@jfgbg.se

 

Föreningen Jiddishkultur i Göteborg

Kontaktperson:
Tom Shulevitz
jiddischkultur@gmail.com

Föreningen Jiddischkultur i Göteborg driver även Kafé Cholem, judiskt kulturkafé med uppgift att sprida judisk kultur genom ideell verksamhet.

 

Gamla Mosaiska Församlingens Vänner

Vänförening med uppgift att sprida kunskap om det judiska kulturarvet i Göteborg. Sammankomster med bland annat före­dragsaftnar, konserter och studiebesök.

Kontaktperson:
Björn Fürst, bjorn.furst@telia.com

 

IF Hakoah

Föreningens uppgift är att aktivera gammal som ung med sport och fritidsaktiviteter. Sektioner med bland annat fotboll.

Kontaktperson:
Niclas Davin, niclas.davin@gmail.com

 

Keren Kajemet

Trädplantering och vattenvåred i Israel
Telefon: 08-661 86 86

Hemsida: www.kkl.nu

 

Logen Gothia

Logen Gothia är en judisk kulturförening i Göteborg.

Den har också ett socialt program.

Kontaktperson:
Niclas Davin, 031-10 94 04
niclas.davin@gmail.com

 

Magen David Adom

Stödjer Israels motsvarighet till Röda Korset.

Kontaktperson:
Ragnhild Meyer, ragnhild_meyer@hotmail.com

 

Beith Tefilah

Kontaktperson:
Michael Ben-Menachem, info@beith-tefilah.se

 

Föreningen Egalitär Judendom

Föreningen verkar för en jämställd konservativ gudstjänst.
Män och kvinnor har lika roller i gudstjänsten och sitter tillsammans.

Kontaktperson:
Eva Sheingold, eva.sheingold@gmail.com

 

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen i Gbg

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >