Kurser & Utbildningar


Våra Kurser

Gallery

 

Kurser & Utbildningar

Judiska Församlingen i Göteborg erbjuder en rad olika kurser och utbildningar. För mer information, vänd dig till församlingens kansli.

Hebreiska för nybörjare

Torsdagkvällar 18.00
Kursledare: Iris Rajwan

Kursen vänder sig till dem som är nybörjare. Kursen fokuserar på modern talad hebreiska för att kunna göra sig förstådd i dagligt tal vid besök i Israel. Nästa kursstart hösten 2017.

Jiddisch nybörjarkurs termin 1

Måndagkvällar 18.30
Kursledare: Staffan Böös

Kursen vänder sig till dem som är nybörjare. Nästa kursstart hösten 2017.

Jiddisch läsecirkel

Tisdagar 15.30
Kursledare: Staffan Böös

Kursen vänder sig till dem som har studerat jiddisch i minst 3 terminer. Läsning av olika texter på jiddisch; tidningstext, dikter, noveller m.m. Nästa kursstart hösten 2017.

Judendom Grundkurs

Kursledare: Benjamin Gerber
För information om tid och plats samt anmälan: benjaminigbg@gmail.com

Kursen vänder sig till judar som vill lära sig mer om judendomen och judiskt levnadssätt. Kursen behandlar judisk etik och moral; den judiska världsbilden; judendom/kristendom/islam; sabbaten och de judiska helgdagarna; mitsvot (Torans påbud och förbud); kosher-lagarna, den judiska bönen; judiska filosofer; det judiska folkets historia; Israel; judiska symboler m.m.

Nästa kursstart hösten 2017.

Kursinformation och anmälan:

Judiska Församlingens Kansli
Tel: 031 10 94 00
E-mail: info@judiskaforsamlingen.se

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >