Bar-Mitzva/Bat-Mitzva


budets son/budets dotter

Gallery

Bar-Mitzva/Bat-Mitzva

Judendomen är ett sätt att leva. Alla våra vardagshandlingar kan utföras på ett judiskt sätt. Syftet med detta är att medvetandegöra oss judar om hur vi etiskt och moraliskt skall förhålla oss till människor, djur och natur. Hur man skall bete sig för att leva judiskt måste man därför lära sig. När en pojke är tretton år gammal förväntas han kunna tillräckligt om judendomen och det judiska sättet att leva för att kunna betraktas som vuxen i det religiösa livet.

Man säger att han då är bar-mitzva (ordagrant ”budets son”). Flickor, vilka ju i regel mognar tidigare än pojkar, uppnår samma status redan vid tolv års ålder och kallas då bat-mitzva (”budets dotter”).

ANMÄLAN

Anmälan om Bar och Bat Mitzva och bröllop görs till församlingens kansli
031-10 94 00

kansli@judiskaforsamlingen.se

Bar- och bat-mitzva är därför inte en konfirmation. Juden behöver inte bekräfta sin tro. I stället är bar- och bat-mitzva något som inträffar automatiskt när man nått den åldern. Däremot vill de flesta bar- och bat-mitzva-ungdomar gärna göra något som är förbehållet vuxna när de nu äntligen blivit vuxna i religiöst avseende. Det är därför vanligt att pojken respektive flickan leder någon del av gudstjänsten på sabbaten närmast efter sin bar- respektive bat-mitzva-födelsedag för att därefter fira händelsen med en fest för släktingar och vänner.

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen i Gbg

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >