Medlemskap


tre former av medlemskap

Gallery

 

Medlemskap

Judiska Församlingen i Göteborg erbjuder tre former av medlemskap.

Var och en, som har en judisk mor eller en judisk far, eller den som har konverterat till judendomen och är bosatt inom Församlingens verksamhetsområde, kan bli medlem efter skriftlig ansökan. Även den, som i övrigt uppfyller medlemskriteriet, men är bosatt utom verksamhetsområdet, kan efter särskild prövning beviljas medlemskap.

Har man en judisk far, men inte en judisk mor, är man enligt Halacha (judisk lag) inte jude, men man äger ändå genom medlemskap tillträde till församlingens tjänster och utbud, förutom en del religiösa tjänster.

Barn till föräldrar som är medlemmar i Församlingen blir efter anmälan av vårdnadshavare medlem i Församlingen. Är endast en förälder vårdnadshavare blir barnet medlem efter dennes anmälan. För den som är underårig eller för vilken god man har utsetts enligt kap. 11, § 4 Föräldrabalken, söks medlemskap av förmyndare respektive av gode mannen. Har underårig fyllt 12 år krävs dennes samtycke.

Medlemskap i Judiska Församlingens Vänkrets
Den här formen av medlemskap är till för den som inte är jude, men som känner djup solidaritet och stort intresse för judarna och judendomen, och som genom medlemskap i församlingen vill vara delaktig i det judiska livet. Medlemskap i Vänkretsen ger möjlighet att deltaga i församlingens programverksamhet på samma villkor som övriga medlemmar.

Ansökan om medlemsskap

Vill du ansöka om medlemsskap i Judiska Församlingen i Göteborg kan du antingen kontakta församlingskansliet eller ladda ner ansökningsblanketten här.

Ansökningsblankett för medlemsskap PDF >>
Application form for membership in English PDF >>

Judiska Församlingens Kansli
Telefon: 031 10 94 00
Mail: kansli@judiskaforsamlingen.se

Vad får jag som medlem i Judiska Församlingen i Göteborg?

Det här är några av de många saker som Judiska Församlingen i Göteborg erbjuder sina medlemmar:

Mest i unga år
• Officiell inskrivning och namngivning i synagogan i samband med födsel
• Hjälp att genomföra traditionell judisk omskärelse (brit mila) för nyfödda pojkar
• Tillgång till montessori-förskolan Noaks Ark i fina lokaler och med hög lärartäthet
• Tillgång till montessori-dagskolan Alexandraskolan i nya lokaler och med hög lärartäthet
• Religionsundervisning i grupp två timmar per veckan inklusive weekendläger och möjlighet till avslutande Israel-resa
• Bar/bat mitzva-undervisning
• Subventionerad vistelse på Glämstas sommarläger

Hela livet
• Delaktighet i en organisation som aktivt deltar i olika forum, lokalt liksom nationellt, i kampen mot antisemitism, samt som initierar egna arrangemang för att tillvarata judiska intressen och belysa angelägna frågor, till exempel genom Minnesdagen för Förintelsens offer
• Prenumeration på Judisk Krönika (4 nr/år) och Göteborgs egen Det Senaste (10 nr/år)
• Prenumeration på församlingens veckobrev via e-post
• Fritidsaktiviteter hos församlingens många föreningar inom sport, kultur, utbildning, dans, film med mera
• Evenemang och kurser med judisk inriktning i församlingens regi
• Möjlighet att söka stipendier för högskolestudier
• Vigsel i synagogan
• Gudstjänster på shabbat, andra judiska helgdagar och årsdagar efter anhöriga, i Stora synagogan eller församlingens mer traditionella minjan
• Veckovis återkommande kiddush-arrangemangen på församlingen
• Subventionerad medverkan vid församlingens årliga pesach/sederaftnar
• Tillgång till församlingens andliga ledare för råd, samtal eller själavård
• Tillgång till församlingens kurator med möjlighet till social och ekonomisk hjälp för den som behöver
• Tillgång till församlingens bibliotek
• Tillgång till församlingens mikva
• Möjlighet att ansöka om ungdoms- eller familjelägenhet i någon av församlingens fastigheter
• Möjlighet till internationellt nätverk via församlingens olika kontaktnät

I mogen ålder
• Tillgång till äldreboendet Neuberghska/Bambergska Vårdhemmet som bedrivs i regi av Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet och Edith och Julius Bambergers Stiftelse i fina lokaler och med hög personaltäthet. Läs mer här.

Och så lite till
• Garanterad plats på den judiska begravningsplatsen
• Subventionerad judisk begravningsceremoni
• Subventionerat pris på ständig gravskötsel
• Möjlighet att engagera dig i församlingen på många olika sätt – inte minst i fullmäktige eller som volontär i något av många olika sammanhang
• Sist men inte minst – möjlighet att träffa alla församlingens andra underbara medlemmar i livets olika faser, både för skojs skull och under allvarets tankeveck

För mer information om hur du kan engagera dig i församlingens arbete och aktiviteter är du varmt välkommen att mejla till daniel.jonas@judiskaforsamlingen.se eller ringa 031-10 94 23.

Välkommen!

Judiska Församlingen i Göteborg
via Informationsstyrelsen

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >