Medlemskap


Två former av medlemskap

Gallery

 

Medlemskap

Medlemskap i Judiska Församligen i Gbg

Var och en som har en judisk mor och/eller en judisk far eller den som har konverterat till judendomen och är bosatt inom Församlingens verksamhetsområde kan bli medlem efter skriftlig ansökan.
Även den, som i övrigt uppfyller medlemskriteriet, men är bosatt utom verksamhetsområdet, kan efter särskild prövning beviljas medlemskap.

Har man en judisk far, men inte en judisk mor, är man enligt Halacha (judisk lag) inte jude, men man äger ändå genom medlemskap tillträde till församlingens tjänster och utbud, förutom en del religiösa tjänster.

Barn till föräldrar som är medlemmar i Församlingen blir efter anmälan av vårdnadshavare medlem i Församlingen.
Är endast en förälder vårdnadshavare blir barnet medlem efter dennes anmälan. För den som är underårig eller för vilken god man har utsetts enligt kap. 11, § 4 Föräldrabalken, söks medlemskap av förmyndare respektive av gode mannen.
Har underårig fyllt 12 år krävs dennes samtycke.

Medlemskap i Judiska Församlingens Vänkrets

Den här formen av medlemskap är till för den som inte är jude, men som känner djup solidaritet och stort intresse för judarna och judendomen, och som genom medlemskap i församlingen vill vara delaktig i det judiska livet. Medlemskap i Vänkretsen ger möjlighet att deltaga i församlingens programverksamhet på samma villkor som övriga medlemmar.

Ansök om medlemsskap

För att ansöka om medlemsskap i Judiska Församlingen i Gbg eller i Vänkretsen fyller du i och mailar oss någon av nedan blanketter.
    Blankett Medlemskap i Judiska Församlingen i Gbg>>
    Blankett Medlemskap i Vänkretsen>>

Om du har frågor om medlemskap efter att du läst allt på denna sida eller behöver hjälp att fylla i din blankett kontaktar du oss.
Maila till: nymedlem@jfgbg.se
Vill du prata med oss ringer du 031 10 94 00

Vad får jag som medlem i Judiska Församlingen i Göteborg?

Det här är några av de många saker som Judiska Församlingen i Göteborg erbjuder sina medlemmar:

Mest i unga år
• Officiell inskrivning och namngivning i synagogan i samband med födsel
• Hjälp att genomföra traditionell judisk omskärelse (brit mila) för nyfödda pojkar
• Tillgång till montessori-förskolan Noaks Ark i fina lokaler och med hög lärartäthet
• Tillgång till montessori-dagskolan Alexandraskolan i nya lokaler och med hög lärartäthet
• Religionsundervisning i grupp två timmar per veckan inklusive weekendläger och möjlighet till avslutande Israel-resa
• Subventionerade Relleläger
• Bar/bat mitzva-undervisning
• Bar/bat mitzva i någon av våra synagogor
• Subventionerad vistelse på Glämstas sommarläger
• Möjlighet att ansöka om studentlägenhet i Amalia Hertz Stiftelses fastighet
• Möjlighet att ansöka om studiebidrag för högskolestudier hos Göthilda stiftelsen och Rosa & Marcus Neuberghs Minnesfond

Hela livet
• Delaktighet i en organisation som aktivt deltar i olika forum, lokalt liksom nationellt, i kampen mot antisemitism, samt som initierar egna arrangemang för att tillvarata judiska intressen och belysa angelägna frågor, till exempel genom Minnesdagen för Förintelsens offer
• Prenumerationer på Judisk Krönika, Judiska Sportmagazinet, Östersjöjudisk BULLETIN och vår egna tidning Det Senaste
• Tillgång till Judiska Församlingens Facebook-grupp och prenumeration på församlingens veckobrev via e-post
• Fritidsaktiviteter hos församlingens många föreningar inom sport, kultur, utbildning, dans, film med mera
• Evenemang och kurser med judisk inriktning i församlingens regi
• Vigsel i synagogan
• Gudstjänster på shabbat, andra judiska helgdagar och årsdagar efter anhöriga i Stora synagogan eller mer traditionella i Or Chadash/Lilla Synagogan
• Veckovis återkommande kiddush-arrangemangen på församlingen
• Subventionerad medverkan vid församlingens årliga pesach/sederaftnar
• Året runt ha möjlighet att handla kosher mat samt matza och andra "pesachdicke" produkter till Pesach
• Tillgång till församlingens andliga ledare för råd, samtal eller själavård
• Tillgång till församlingens kurator med möjlighet till social och ekonomisk hjälp för den som behöver
• Tillgång till församlingens bibliotek
• Tillgång till församlingens mikva
• Möjlighet att hyra festlokal & Pub till exempelvis Bar & Bat Mitzva, Examensfest, Bröllop, 50-års kalas, 70-års mottagning etc
• Kunna delta eller följa vissa aktiviteter digitalt via ZOOM eller Teams
• Möjlighet till internationellt nätverk via församlingens olika kontaktnät

I mogen ålder
• Tillgång till äldreboendet Neuberghska/Bambergska Vårdhemmet som bedrivs i regi av Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet och Edith och Julius Bambergers Stiftelse i fina lokaler och med hög personaltäthet. Läs mer här.

Och så lite till
• Garanterad plats på den judiska begravningsplatsen
• Subventionerad judisk begravningsceremoni
• Subventionerat pris på evig gravvård
• Möjlighet att engagera dig i församlingen på många olika sätt – inte minst i fullmäktige eller som volontär i något av många olika sammanhang

• Sist men inte minst – möjlighet att träffa alla församlingens andra underbara medlemmar i livets olika faser, både för skojs skull och under allvarets tankeveck

För mer information om hur du kan engagera dig i församlingens aktiviteter och arbete är du varmt välkommen att mejla till vår projektledare: projektledare@jfgbg.se eller ringa 031-10 94 05.

Välkommen!
Judiska Församlingen i Göteborg

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen i Gbg

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >