Medlemsavgift


Medlemsavgift & Prövning

Gallery

 

Medlemsavgift & Prövning

Medlemsavgift i Judiska Församligen i Gbg

Avgiftens struktur är satt av fullmäktige och försöker ta hänsyn till många olika parametrar som tex inkomst och ålder.
Varje år skickas information ut till medlemmarna om årets avgift via brev.
Har du inte fått något brev senast 31 maj bör du höra av dig till kansliet.

Sä här räknas din medlemsavgift för 2024 ut:
 > Församlingsavgiften 2024 beräknas till 1,5 % av din beskattningsbara inkomst år 2022 och avrundas sedan till jämnt hundratal.
Inkomst av kapital, såväl positiv som negativ, räknas inte in i underlaget. Avdrag görs på beskattningsbar inkomst med 15 000 kr för första barnet samt 10 000 kr för efterföljande barn som är registrerade som medlemmar.
Har du barn men har inte fått avdrag för barn? Kontakta kansliet för att registrera ditt/dina barn så regleras din avgift i efterhand!

 > Minimiavgiften är 700 kr per år

 > Maxavgiften är 20 000 kr per år

 > Barn tom 18 år ingår i förälderns medlemsavgift

 > Från 19 år tom 29 år är maximal avgift 1 500 kr

 > Från 30 år tom 34 år är maximal avgift 2 400 kr

 > Bor du längre bort än 55 km från Judiska Församlingen är avgiften 1 500 kr

 > Bor du i utlandet är avgiften 1 500 kr

Ansökan till Prövningskommittén om justering av medlemsavgift

Prövningskommittén är utsedd av Församlingens fullmäktige och leds av kassaföreståndaren.

Skäl som du bör söka prövning för är om:

 > din inkomst har förändrats sedan 2022, tex ny anställning/tjänst, du gått i pension, blivit arbetslös, är sjukskriven, eller något annat som höjt eller sänkt din inkomst

 > du har ett singelhushåll med barn dvs du ansvarar själv ekonomiskt för barnen i ditt hushåll utan stöd från den andre föräldern

 > speciell händelse eller situation har påverkat din ekonomi eller betalningsförmåga negativt

 > speciell unik händelse har höjt din beskattningsbara inkomst (beräkningsunderlaget) tillfälligt, detta kan tex handla om att du sålt en bostad eller fått en bonus av engångskaraktär

Ansökan görs via formuläret här:
Öppna prövningsformuläret
OBS! Glöm inte att maila dina underlag för ansökan till Prövningskommittén på: provning@jfgbg.se

* Kom ihåg att ny ansökan måste göras varje år då årets prövningskommitté inte har tillgång till tidigare ansökningar pga GDPR!
* Att din ansökan behandlas konfidentiellt!
* Att alltid betala din faktura senast förfallodag även om du sökt prövning! Resultat av prövning justeras i efterhand.
* Att om du av någon anledning har problem att betala din faktura innan förfallodag hör du av dig till kansliet så försöker de ordna med en lösning.

Betalningsalternativ för medlemsavgift 2024

Om du inte gör ett aktivt val behåller du samma betalningssätt som tidigare.
Vi tackar på förhand om du väljer engångsbetalning eller autogiro, du underlättar mycket för oss!

 > Engångsbetalning med betalningsvillkor 30 dagar.
 > Autogiro som dras 8 gånger med start 30/6 2024.
Anmälan till autogiro görs direkt via din internetbank samt att du även måste meddela kontoret att du vill ha autogiro. Det räcker inte att bara anmäla till banken.
 > 3 fakturor som skickas ut under året med betalningsvillkor 30 dagar.

Om du vill underlätta för dig själv väljer du E-faktura i din banks internettjänst och då slipper du registrera alla fakturans uppgifter manuellt när du skall göra din betalning.

Medlemsavgift i Judiska Församlingen i Göteborgs Vänkrets

Avgiften för 2024 är 1 500 kr per år och betalas vid ett tillfälle.


Om du önskar mer information om din avgift, betalningsalternativ, hur du betalar eller något annat rörande Judiska Församlingens medlemsavgiftssystem kontaktar du kansliet genom att mejla till ekonomi@jfgbg.se eller genom att ringa 031-10 94 01.

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen i Gbg

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >