Shana Haba'a


Shana Haba'a

birthright

 

Shana Haba'a

Shana Haba’a är vanligtvis ett 1-års program riktat till ungdomar som går i nian.

Syftet med programmet är att utbilda en grupp ungdomar om Israel och kopplingen mellan judendom och Israel, samt att diskutera olika identitetsfrågor.
Det gör vi på gruppträffar i Stockholm, kollohelger med särskilda ämnen och en utbildningsresa till Israel.
Israelresan består både av vandringar, besök på heliga och icke-heliga platser, träffar med israeler och grupper inom Israel, samt volontärsarbete.
På kollot firar vi shabbat tillsammans och har ett tvådagarsseminarium för att lära känna varandra bättre, bygga en stark grupp, och fokusera på ett israeliskt ämne.

Bland annat kommer flera av de följande ämnena tas upp under läsåret:
 - Judisk historia och kopplingen till Israel
 - Israels samhälle idag: judar från alla judiska riktningar och världsdelar, araber (muslimer och kristna), druser, integrationsfrågor
 - Det civila samhället i Israel
 - Kultur i en ”melting pot”: filmer, litteratur, konstscenen
 - Israels städer – heliga och icke-heliga platser
 - Staten Israel - sionismens historik till etableringen av staten
 - Israel och dess grannar, Palestina, konflikten
 - Sverige och Israel – likheter och skillnader
 - Judendom i världen idag

För mera information om programmet vänligen kontakta vår utbildningskoordinator utbildning@jfgbg.se.

 

 

 

 

 

 

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >