Änglagård


Änglagård

anglagard

 

Änglagård

Änglagård är ett utbildningsläger för 17-åriga judiska ungdomar i Sverige inom ledarskap, Israel och judendom!

Ledarskap
Vi utbildar deltagarna inom ledarskap i allmänhet och judiskt ledarskap i synnerhet. Föreläsningar handlar bland annat om olika ledarroller, samarbetstekniker, kommunikation, kreativitet, programplanering, feedback, motivation, retorik samt barnpedagogik.

Israel
Diskussioner och workshops hålls kring historiska och aktuella frågeställningar rörande staten Israel. Deltagarna får ta del av föreläsningar om Israels historia och politiska system. Dessutom hålls diskussioner kring hur Israel framställs i media idag.

Judendom
Förutom att lägret sätter sin prägel på "jiddishkeit" i form av böner, sånger, gudstjänster, visdomsord från Toran (Divrei Tora) och judisk historia, hålls även flera föreläsningar och diskussioner inom området judendom.
Här berörs ämnen som judisk identitet, värderingar, tradition samt judiskt engagemang i Sverige och världen.Genom att bjuda in externa föreläsare, som belyser olika aspekter av dessa ämnen, hoppas vi kunna bidra till en fördjupad kunskaperna hos våra deltagare och väcka lust samt nyfikenhet hos morgondagens judiska ledare.

Under lägret finns det även tid till att njuta av sommaren genom sol, bad, idrott, spel, lek och andra roliga aktiviteter. Änglagård strävar efter att skapa en miljö där deltagarna själva känner ett ansvar för lägret och kan påverka dess innehåll.

För mera information om Änglagård och anmälan gå till http://www.anglagard.nu.

 

 

 

 

 

 

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >