Synagogan


Göteborgs Synagoga

Gallery

 

Göteborgs Synagoga

Göteborgs Synagoga uppfördes 1855 av byggmästare August Krüger och den ligger i anslutning till församlingshuset på Östra Larmgatan 12. Byggnadsstilen är en blandning av morisk, bysantisk och svensk nationalromantisk stil. Den rymmer 300 sittande besökare och har en Marcussenorgel som används vid konserter.

Orgeln användes i sabbatsgudstjänsterna fram till 70-talet, men efter ett beslut i församlingsfullmäktige togs orgelmusiken som ackompanjemang till psalmsången bort. Då hade synagogan en kristen organist, eftersom en jude inte kan spela musik på sabbaten.

Gudstjänsten i Göteborgs synagoga har hela tiden varit präglad av kontinentala, liberala idéer, men präglas av vissa traditionella inslag, såsom att kvinnor och män fortfarande sitter åtskilda.

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.

Studiebesök i synagogan med guide för skolklasser och andra grupper sker efter bokning.

Klicka här för att komma till bokning.Rabbin Uzi Levian
Rabbin Uzi Levian

Rabbin Uzi Levian är församlingens religösa ledare. Han leder sabbats- och helgdags-gudstjänsterna och håller predikningar. Han tjänstgör på heltid.

En viktig del av rabbinens uppgifter är själavård: I dagens stressiga tillvaro är det många som behöver råd och stöd i äktenskapet och med barnen samt i samband med dödsfall och sorg.

Rabbinen besöker sjuka och gamla, men även barnen i judiska förskolan och skolan. Rabbinen svarar också på frågor som gäller gudstjänstlivet, kashrut (de judiska matreglerna) och reglerna kring sabbaten och helgdagarna.

Han ombesörjer pidjon haben (utlösandet av de förstfödda), Bar- och Bat-Mitsva-undervisning, vigsel av brudpar, samt begravningar.

Vid behov att komma i kontakt  med rabbinen, ta kontakt på telefon 031 10 94 08, helgfria vardagar mån-fre 10:00-15:00.
E-mail: rabbin.levian@judiskaforsamlingen.se

 

kantorn

Kantor Emeritus Leon Perlman

Kantor Leon Perlman undervisar Bar- och Bat-Mitsva-eleverna.

Kantor Perlman kan vid behov vara officiant vid begravningar. Önskas en alija i samband med en simcha, ta kontakt med kantor Perlman per e-post.

För mer information om detaljer kring ovanstående var god ta kontakt per telefon till kansliet eller e-post till kantor Leon Perlman.

Kontakt:
E-mail: cantorleon@yahoo.com

 

JUDISKA FÖRSAMLINGENS GUDSTJÄNSTTIDER

Sabbatsgudstjänsterna

Fredag kväll:
Ortodox 18:30
Konservativ Egalitär jämna veckor 18:30

Lördag morgon:
Ortodox 09:00
Konservativ Egalitär jämna veckor 09:15

De som önskar bli kallade till Toran bör anmäla detta till:
Ortodox: rabbin Uzi Levian 031-10 94 08
Konservativ Egalitär:  Benjamin Gerber 031-10 94 03

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Kansli

Östra Larmgatan 12
S-411 07 Göteborg
Sweden


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >