Stiftelser & Fonder


Stipendier

Gallery

 

Stiftelser & Fonder

Som medlem i Judiska Församlingen i Göteborg finns det en rad olika stiftelser och fonder du kan söka stipendier och bidrag från. Tänk på att din medlemsavgift måste vara betald för att din ansökan skall vara giltig.

Göthildastiftelsen

Eftergymnasiala studier
Årliga ansökningsperioder: Hösterminer 15 juni - 15 sep; Vårterminer 15 dec - 15 jan
Digital ansökan: Sök Göthildasiftelsen här
Kontakt: Göthildastiftelsen

Hos Göthildastiftelsen kan du söka om du studerar på högskola, universitet eller annan eftergymnasial utbildning.

Läs om Göthilda Fürstenberg, född Magnus
Vårt Göteborg
Wikipedia

Stiftelsen Rosa & Markus Neuberghs Minnesfond

Eftergymnasiala studier
Årliga ansökningsperioder: Hösterminer 15 juni - 15 sep; Vårterminer 15 dec - 15 jan
Digital ansökan: Sök Stiftelsen Rosa & Markus Neuberghs Minnesfond här
Kontakt: Rosa & Markus Neubergs Minnesfond

Hos Stiftelsen Rosa & Markus Neuberghs Minnesfond kan du söka om du studerar på högskola, universitet eller annan eftergymnasial utbildning.

Läs om Felix Neubergh som var son till Rosa & Markus Neubergh:
Felix Neuberg föddes år 1896 i Göteborg. Han tog examen som handelsstudent vid Göteborgs handelsinstitut och lämnade efter första världskrigets slut Sverige för att söka anställning som bankman i London. I Anglo-Portuguese Bank gjorde han en enstående karriär som utmynnade i uppdrag både som verkställande direktör och styrelseordförande. Han gifte sig med engelskan Bertha och blev bofast i England men bevarade hela livet sitt svenska medborgarskap och kärleken till Göteborg.
Av sin betydande förmögenhet donerade han och hustrun Bertha medel till åtskilliga välgörande ändamål i Göteborg. Bland annat för uppfostran och utbildning av barn och ungdom, för vård av sjuka och gamla samt forskning vars syfte skall vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet. Felix Neubergh blev nästan 100 år och avled i december 1995.

Ändamål
Donationens årliga avkastning skall i första hand användas till skötsel och vård av Markus och Rosa Neuberghs och Elias och Maria Neumarks gravar å Nya Mosaiska Begravningsplatsen i Göteborg.
Fondens övriga ränteavkastning skall å donatorns moders födelsedag den 18 januari årligen utdelas till behövande trosförvanter födda i Mosaiska församlingen i Göteborg och därvid i första hand till barn och ungdom för deras skolutveckling och uppfostran samt närnäst till hjälpbehövande åldringar.

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Kansli

Östra Larmgatan 12
S-411 07 Göteborg
Sweden


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >