Lär dig att leda shaḥarit för shabbat


Enligt seden i Göteborgs Stora Synagoga. Med rabbin Hillel Ḥayyim Lavery-Yisraeli

 

Del 1: Pesukei dezimra

Del 2: Jotzer

Del 3: Ḥazarat Hasha"tz (Upprepningen)

Del 4: Hotzaat sefer hatora (tora-rullens uttagning)

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.

KONTAKT

Kansli

Östra Larmgatan 12
S-411 07 Göteborg
Sweden


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >